جنجال یک سکوت

پیوندها

عیب کار اینجاست 

که من '' آنچه هستم '' را 

با '' آنچه باید باشم '' 

اشتباه می کنم

خیال میکنم آنچه باید باشم هستم

در حالیکه آنچه هستم نباید باشم 

اصلا من کی ام؟

اینجا کجاست؟

آهان...

یادم آمد...

آمده ام خاطره شوم

همین...!


.

.

.


دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران


.

.

.


علائق سیاسی:

فقط رهبرم

(البته رهبر برای من چیزی فراتر از پیشوای سیاسی ست...یا به قولی دیگر سیاست ما عین دیانت ماست)

خط ولایت مارا می رساند به همان صراط مستقیمی که روزی ده بار از خدا می خواهیم به سویش هدایتمان کند


نوای مورد علاقه:

صوت قرآن با صدای ماهرالمعیقلی

مداحی با صدای حاج سید مهدی میرداماد و حاج میثم مطیعی


کتاب مورد علاقه:

بجز قرآن مجید که جزو علائق مشترک مسلمان هاست(حداقل درظاهر!)وهمین طور نهج البلاغه...

آثار رضاامیرخانی

قلم سید مهدی شجاعی رو هم دوست دارم!مخصوصا پدر،عشق،پسر را

و 

خدا خانه دارد نوشته فاطمه شهیدی.


فیلم موردعلاقه:

کلا زیاد صدا وسیماوسینمای جمهوری اسلامی!!ایران رو نمی پسندم(آدم باید رو چیزی وقت بذاره که ارزش وقت گذاشتن داشته باشه...شاید برنامه های حرام نشون نده ولی برنامه های بی ارزش خیلی نشون میده!)


سایر علائق:

سفر ... آن هم به اماکن زیارتی