جنجال یک سکوت

پیوندها
شنبه, ۵ آذر ۱۳۹۰، ۰۶:۰۹ ب.ظ

جنجال یک سکوت

هوالواقف علی السرائر و الضمائر

:: جنجال نوشت ::

گفت: تو شمشیر نکش... سکوت کن! سکوت تو بهتر است. 

او هم ایوب وار صبوری کرد ... شمشیر نکشید! 

سال‌ها گذشت ...حادثه‌ها آمد! پسرش را کشاندند به گودال! 

و امروز دل من شده خلوت گاه آن جنجال ِ در گودال ...جنجال یک سکوت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۰/۰۹/۰۵